iqoo 10-今日足球竞猜

iqoo 10
主要还是面向游戏方面
闪电包 | 2022-06-21
iqoo 10系列暂定7月登场,搭载200w闪充技术
有望将充电时间缩短到个位数。
充电功率再次突破,iqoo 10 pro将首发200w超级闪充
充电时间进一步缩短
1